Macroscopic assembled graphene nanofilms based room temperature ultrafast mid-infrared photodetectors

2022-03-18 | Macroscopic assembled graphene nanofilms based room temperature ultrafast mid-infrared photodetectorsInfoMat. Li Peng, Lixiang Liu, Sichao Du, Srikrishna Chanakya Bodepudi, Lingfei Li, Wei Liu, Runchen Lai, Xiaoxue Cao, Wenzhang Fang, Yingjun Liu, Xinyu Liu, Jianhang Lv, Muhammad Abid, Junxue Liu, Shengye Jin, Kaifeng Wu, Miao-Ling Lin, Xin Cong, Ping-Heng Tan, Haiming Zhu, Qihua Xiong, Xiaomu Wang, Weida Hu, Xiangfeng Duan*, Bin Yu, Zhen Xu, Yang Xu, Chao Gao.