Hot carrier multiplication in plasmonic photocatalyis

2020-05-10 | Hot carrier multiplication in plasmonic photocatalyisPNAS. Linan Zhou, Minhan Lou, Junwei Lucas Bao, Chao Zhang, Jun G. Liu, John Mark P. Martirez, Shu Tian, Lin Yuan, Dayne F. Swearer, Hossein Robatjazi, Emily A. Carter*, Peter Nordlander, Naomi J. Halas.