Hot carrier multiplication in plasmonic photocatalyis

2020-03-13 | Hot carrier multiplication in plasmonic photocatalyisPNAS. Linan Zhou, Minhan Lou, Junwei Lucas Bao, Chao Zhang, Jun Liu, John Mark Martirez, Shu Tian, Lin Yuan, Dayne Swearer, Hossein Robatjazi, Emily Carter*, Peter Nordlander, Naomi Halas.