High-order superlattices by rolling up van der Waals heterostructures

2020-03-17 | High-order superlattices by rolling up van der Waals heterostructuresNature. Bei Zhao, Zhong Wan, Yuan Liu, Junqing Xu, Xiangdong Yang, Dingyi Shen, Zucheng Zhang, Chunhao Guo, Qi Qian, Jia Li, Ruixia Wu, Zhaoyang Lin, Xingxu Yan, Bailing Li, Zhengwei Zhang, Huifang Ma, Bo Li, Xiao Chen, Yi Qiao, Imran Shakir, Zeyad Almutairi, Fei Wei, Yue Zhang, Xiaoqing Pan, Yu Huang, Yuan Ping, Xidong Duan & Xiangfeng Duan*.