Graphene charge-injection photodetectors

2022-05-02 | Graphene charge-injection photodetectors – Nat. Electron. Wei Liu, Jianhang Lv, Li Peng, Hongwei Guo, Chen Liu, Yilun Liu, Wei Li, Lingfei Li, Lixiang Liu, Peiqi Wang, Srikrishna Chanakya Bodepudi, Khurram Shehzad, Guohua Hu, Kaihui Liu, Zhipei Sun, Tawfique Hasan, Yang Xu, Xiaomu Wang, Chao Gao, Bin Yu & Xiangfeng Duan*.