Discovery and characterization of circulating tumor cell clusters in neuroendocrine tumor patients using nanosubstrate-embedded microchips

2021-12-06 | Discovery and characterization of circulating tumor cell clusters in neuroendocrine tumor patients using nanosubstrate-embedded microchipsBiosensors and Bioelectronics. Na Sun, Yingying Yang, Hui Miao, Peter Redublo, Hongtao Liu, Wenfei Liu, Yen-Wen Huang, Pai-Chi Teng, Ceng Zhang, Ryan Y. Zhang, Matthew Smalley, Peng Yang, Shih-Jie Chou, Kevin Huai, Zhicheng Zhang, Yi-Te Lee, Jasmine J. Wang, Jing Wang, Icy Y. Liang, Tiffany X. Zhang, Dongyun Zhang, Li Liang, Paul S. Weiss*, Edwin M. Posadas, Timothy Donahue, J. Randolph Hecht, Martin S. Allen-Auerbach, Emily K. Bergsland, Thomas A. Hope, Renjun Pei, Yazhen Zhu, Hsian-Rong Tseng, Anthony P. Heaney.